Terug

Gasgestookte toestellen van Mark geschikt voor 20% waterstofgas bijmenging

Duurzaam verwarmen met waterstofgas

De energietransitie is hot. De meeste energie die we momenteel gebruiken is afkomstig van fossiele brandstoffen. Het winnen hiervan zorgt voor veel schade aan natuur en milieu. Om de klimaatverandering zoveel mogelijk af te remmen zal er een omschakeling moeten plaatsvinden van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

Ook Mark Climate Technology bereidt zich hierop voor. In het streven om de komende jaren honderdduizenden gebouwen van aardgas af te koppelen, zal o.a. waterstofgas een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Daarom heeft Mark haar gasgestookte luchtverwarmers en stralingsverwarmers reeds geschikt gemaakt voor aardgas met 20% waterstofgas bijmenging. De technische afdeling bij Mark is druk bezig om de gasgestookte producten gecertificeerd te krijgen voor 100% waterstofgas.

Hoe ontstaat waterstofgas?

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in windmolens en zonneparken. De elektriciteit die hiermee opgewekt wordt kunnen we momenteel nog niet opslaan voor later. Door middel van elektrolyse kan deze zonne-energie omgezet worden in waterstof. Waterstof kan zowel als opslagmedium fungeren als getransporteerd worden. Bij verbranding van waterstofgas ontstaat er veel warmte en zuiver water.

Zo is waterstof, naast bijvoorbeeld warmtepompen, een duurzaam alternatief voor verwarmen met aardgas. Aangezien toestellen op waterstofgas 100% CO2 neutraal zijn en dus geen uitstoot realiseren, zijn ze een belangrijk onderdeel van de energietransitie.

Door middel van elektrolyse kan deze zonne-energie omgezet worden in waterstof. Waterstof kan zowel als opslagmedium fungeren als getransporteerd worden.

Blik op de toekomst

Uit onderzoek is gebleken dat het aardgasnetwerk ook geschikt is voor waterstofgas. De bestaande infrastructuur zou, met kleine aanpassingen, gebruikt kunnen worden voor het transport van waterstof. De overgang van aardgas naar waterstof zal echter wel stap voor stap moeten gaan en is niet van de een op de andere dag te realiseren. Zo zijn er een aantal verschillen tussen beide gassoorten.

De verbrandingseigenschappen van waterstof verschillen enorm met dat van aardgas. Zo is o.a. de verbrandingssnelheid van waterstof veel hoger. Tevens komt er veel condens vrij bij de verbranding, waar een afvoervoorziening voor moet worden aangelegd. Het huidige leidingnetwerk zal 10-15% groter moeten worden gedimensioneerd dan bij aardgas. Door de lagere calorische waarde van waterstofgas, is er meer nodig om hetzelfde resultaat te bereiken.

De conventionele gasleidingen kunnen in de toekomst wellicht grote hoeveelheden CO2-vrije energie verplaatsen naar eindgebruikers. Met een ongekend dicht netwerk biedt dit enorme mogelijkheden voor de toekomst.

Alternatieven voor aardgas

Met de ontwikkelingen op de huidige energiemarkt en de stijgende aardgasprijzen loont het zich om te kijken naar alternatieven. De gasgestookte luchtverwarmers en stralingstoestellen van Mark Climate Technology zijn behalve aardgas ook geschikt voor:

  • Propaan (LPG)
  • BIO-Propaan
  • Butaan
  • 20% waterstofgas (H2) bijmenging

Voor reeds geïnstalleerde toestellen zijn er modificatiesets beschikbaar, waarmee de toestellen geschikt gemaakt kunnen worden voor elk gastype. Onze servicedienst kan het ombouwen voor u uitvoeren.

Verwarmen zonder aardgas?

Wij geven u graag vrijblijvend advies op maat voor de geschikte verwarmingsoplossing voor uw situatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Contactpersoon(Required)
Adres
This field is for validation purposes and should be left unchanged.