Terug

Certificering & Keurmerken

De kwaliteitsgarantie van Mark Climate Technology

Mark Climate Technology streeft naar ongeëvenaarde kwaliteit. De productie van onze klimaatbeheersingssystemen vindt plaats in onze eigen fabrieken en gebeurt uitsluitend conform de beste certificeringsmethodes en keurmerken. Hierdoor staan wij garant voor een constante kwaliteit. Samen met de jarenlang opgebouwde kennis en ervaring, geeft u dat de zekerheid die u verlangt.

RLT Richtline-01

RLT Richtline-01

Naast de EUROVENT classificering zijn de AIRSTREAM warmteterugwin-units ook gecertificeerd volgens de RLT Richtlinie-01. EUROVENT en RLT zijn soortgelijke organisaties die het doel hebben een transparant beeld te geven van de luchtbehandelingskasten die door de leverancier worden aangeboden. RLT Richtlinie-01 richt zicht met name op de Duitse markt.

De energie-efficiëntieklasse voor RLT-gekeurde luchtbehandelingstoestellen gaat uit van de in de DIN EN 13053:2012 gedefinieerde luchtsnelheidsklassen, stroomopname van de motoren en de warmteterugwinningsgraad van de diagonale warmtewisselaar. Als aan de specifieke eisen binnen een klasse voldaan wordt volgt de certificering.

De Mark AIRSTREAM is door de TüV Süd getest en gekeurd en heeft op basis van de metingen het A+ certificaat ontvangen. Met dit certificaat zijn adviseurs, eindgebruikers en installateurs ervan verzekerd dat zij met de meest hoogwaardige ventilatietoestellen werken.

 

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Mark Climate Technology is al 25 jaar in het van het ISO 9001 certificaat. NEN-EN-ISO 9001:2015 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het systeem benadrukt het belang van continue ontwikkeling en verbetering ten opzichte van klanteisen, product- en servicekwaliteit, processen en prestaties. Jaarlijks wordt kwaliteitsmanagementsysteem onder de loep genomen door  een auditor van KIWA.

Door regelmatig kritisch te kijken naar ons kwaliteitssysteem en onze processen blijft de kwaliteit die wij leveren op hoog niveau. We zijn daarom erg verheugd het ISO 9001 certificaat wederom behaald te hebben.

VCA* 2017/6.0

VCA* 2017/6.0

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. De certificatie is een erkenning voor de maatregelen die zijn genomen om onze werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Tegenwoordig stellen veel opdrachtgevers een VCA* certificaat als voorwaarde voor het uitvoeren van werkzaamheden: zij kunnen er op deze manier op vertrouwen dat er rekening wordt gehouden met veiligheid, gezondheid en milieu.

Binnen ons bedrijf heeft het veiligheidsbeleid al jaren een hoge prioriteit. Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan de werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. Alleen daarom al willen wij als Mark een veilige en gezonde werkomgeving bieden aan onze werknemers. Aangezien Mark al jaren in het bezit is van een ISO 9001 certificaat is dit in combinatie met het VCA certificaat de ideale basis voor het leveren van kwaliteit.

Scios

Scios

Het kwaliteitssysteem SCIOS is gebaseerd op NEN-EN ISO 9001:2015 en beschrijft de eisen die in Nederland gelden voor bedrijven die actief zijn in de installatie en het onderhoud van technische installaties. Het doel van de SCIOS certificeringsnorm is het bevorderen en borgen van de kwaliteit van deze installaties in termen van efficiëntie, veiligheid en milieubelasting. In Nederland geldt een keuringsplicht voor stookinstallaties met een vermogen van meer dan 100 kilowatt.

Onze eigen Mark servicedienst, met een ruime ervaring op het gebied van service en onderhoud, is SCIOS gecertificeerd. Daarom zijn wij bevoegd om onderhoud en inspecties uit te voeren aan luchtverwarmers van meer dan 100kW. Het onderhouden en storingsvrij houden van Mark klimaatapparatuur is ons dan ook op het lijf geschreven.

F-Gassen

F-Gassen

Installatiebedrijven en andere ondernemingen die onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uitvoeren aan koelapparatuur, airco’s of warmtepompen moeten zich verplicht laten certificeren volgens BRL 100 ‘Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen’. Ook Mark Climate Technology heeft zich hiervoor laten certificeren.

Wist u dat de Mark WTW-units Plug & Play geleverd kunnen worden met geïntegreerde warmtepomp? Door toepassing van DX-warmtepompen kan er niet alleen geventileerd, maar ook op een duurzame wijze gekoeld en verwarmd kan worden. Standaard levert Mark Climate Technology de warmtepompen geïntegreerd en getest op hetzelfde frame als de WTW-unit, welke dan compleet Plug & Play op locatie wordt afgeleverd.

De warmtepompen kunnen ook los geleverd worden, waarna de ingebruikname op locatie plaatsvindt.